Hi there! I'm Chanh👦🏻 I'm passionate about learning, building 'cool' stuff🍌 and travelling🍏. Feel free to reach out to me below regarding professional work🍋, or just for a chat!🍊

    Có 1 bài viết trong tháng 09/2019

  • Computer & Internet Tips

    09/09/2019

    Dưới đây là tổng hợp các mẹo sử dụng Windows, Web apps, Internet,... Bạn cũng có thể tham khảo thêm tổng hợp các trang web và ứng dụng web hữu ích. Windows Một…