Hi there! I'm Chanh👦🏻 I'm passionate about learning, building 'cool' stuff🍌 and travelling🍏. Feel free to reach out to me below regarding professional work🍋, or just for a chat!🍊

  Có 2 bài viết trong tháng 10/2019

 • Javascript Tips

  28/10/2019

  Javascript là một ngôn ngữ kịch bản cho phép bạn tạo nội dung được cập nhật động, điều khiển đa phương tiện, tạo hình ảnh động và nhiều ứng dụng khác nữa…

 • Những lệnh Git cơ bản

  26/10/2019

  Cơ bản về Git Git là tên gọi của một Hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS) là một trong những hệ thống quản lý phiên…