Hi there! I'm Chanh👦🏻 I'm passionate about learning, building 'cool' stuff🍌 and travelling🍏. Feel free to reach out to me below regarding professional work🍋, or just for a chat!🍊

  Có 2 bài viết trong tháng 10/2019

 • Javascript Tips

  28/10/2019

  Tự động tải lại trang nếu tập tin JS thay đổi Cài đặt nodejs . Cài đặt máy chủ trực tiếp bằng cách sử dụng nodejs : vào thư mục dự án. chạy (chấp nhận tất cả…

 • Những lệnh Git cơ bản

  26/10/2019

  Cơ bản về Git Git là tên gọi của một Hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS) là một trong những hệ thống quản lý phiên…