Hi there! I'm Chanh👦🏻 I'm passionate about learning, building 'cool' stuff🍌 and travelling🍏. Feel free to reach out to me below regarding professional work🍋, or just for a chat!🍊

  Có 2 bài viết trong tháng 01/2020

 • Sử dụng GatsbyJS

  23/01/2020

  Cài đặt môi trường trên localhost Cài đặt npm và NodeJS (với npm) . Kiểm tra phiên bản hiện tại: (đối với npm) và (đối với nodejs). Sau đó, bạn có thể cài đặt…

 • Các mẹo khi thiết kế web

  19/01/2020

  không làm việc Khi sử dụng bootstrap, đôi khi nó không hoạt động khi bạn chuyển sang sử dụng thiết bị di động, hãy thử thêm dòng dưới đây vào Cách tăng tốc độ…