Hi there! I'm Chanh👦🏻 I'm passionate about learning, building 'cool' stuff🍌 and travelling🍏. Feel free to reach out to me below regarding professional work🍋, or just for a chat!🍊

  Có 3 bài viết trong tháng 04/2020

 • Tạo trang 404 trong Codeigniter

  14/04/2020

  Trang báo lỗi 404 sẽ xuất hiện khi người dùng đi tới các liên kết bị hỏng, đã bị xóa. Vậy làm thế nào để tạo trang error 404 trong Codeigniter mời bạn làm theo…

 • Sử dụng CSS

  11/04/2020

  CSS là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu (ví dụ như HTML). Bạn có thể hiểu đơn giản rằng, nếu…

 • Download Action trong Photoshop

  03/04/2020

  Action trong photoshop là gì? - Action trong photoshop là một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho quá trình làm việc của các nhà thiết kế giúp bạn tiết kiệm được nhiều…