Hi there! I'm Chanh👦🏻 I'm passionate about learning, building 'cool' stuff🍌 and travelling🍏. Feel free to reach out to me below regarding professional work🍋, or just for a chat!🍊

  Có 7 bài viết trong tháng 09/2020

 • Tuple trong Python

  27/09/2020

  Tuple là một dạng kiểu dữ liệu dùng để lưu trữ các đối tượng không thay đổi về sau (giống kiểu hằng số) và cách lưu trữ và sử dụng của nó cũng khá giống như…

 • List trong Python

  20/09/2020

  List trong ngôn ngữ lập trình Python là một dạng dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong nó, và chũng ta có thể truy xuất đến các phần tử…

 • Câu điều kiện trong Python

  18/09/2020

  Theo mặc định, các câu lệnh trong chương trình python được thực thi tuần tự từ trên xuống dưới. Nếu gặp phép so sánh, luồng thực thi tuần tự có thể được thay…

 • Vòng lặp trong Python

  17/09/2020

  Trong lập trình, bạn thường gặp các công việc được lặp đi lặp lại nhiều lần. Để xử lý công việc lặp đi lặp lại bạn phải nhờ đến các vòng lặp. Ngôn ngữ lặp trình…

 • Nhập xuất dữ liệu trong Python

  14/09/2020

  Một chương trình máy tính thường cần giao tiếp với người dùng bên ngoài bằng cách lấy dữ liệu đầu vào (dữ liệu có thể là nhập từ bàn phím, từ 1 file) và hiển…

 • Khai báo biến trong Python

  13/09/2020

  Quy tắc đặt tên biến Tên của biến chỉ chứa các chữ cái, số và dấu Tên của biến không được bắt đầu bằng số. Tên biến không được trùng với các từ khóa của Python…

 • Cài đặt môi trường làm việc Python

  12/09/2020

  Khi học một ngôn ngữ lập trình mới, việc đầu tiên bạn làm là setup một môi trường để chạy được ngôn ngữ đó. Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ bàn luận về…