Hi there! I'm Chanh👦🏻 I'm passionate about learning, building 'cool' stuff🍌 and travelling🍏. Feel free to reach out to me below regarding professional work🍋, or just for a chat!🍊

  Có 5 bài viết trong tháng 10/2020

 • Pandas trong Python

  30/10/2020

  Pandas là một công cụ dùng để thao tác và phân tích dữ liệu với hiệu suất cao, dễ sử dụng cho ngôn ngữ lập trình Python. Đặc biệt, nó cung cấp các cấu trúc dữ…

 • Get the middle character

  14/10/2020

  Task Bạn sẽ được cung cấp một từ (chuỗi). Công việc của bạn là trả về ký tự ở giữa của từ đó. Nếu độ dài của từ là lẻ thì trả về ký tự giữa. Nếu độ dài của từ…

 • Function: Hàm trong Python

  04/10/2020

  Cho đến nay, các bài viết trong chuyên mục lập trình Python cơ bản có nhiều hàm được tích hợp sẵn của python được sử dụng như print(), len(), type(),... Trong…

 • Dict trong Python

  01/10/2020

  Dict (Dictionary) tương tự như như List và Tuple. Điểm khác biệt là những container như List, Tuple có các index để phân biệt các phần tử thì Dict dùng các để…