Hi there! I'm Chanh👦🏻 I'm passionate about learning, building 'cool' stuff🍌 and travelling🍏. Feel free to reach out to me below regarding professional work🍋, or just for a chat!🍊

  Có 6 bài viết trong tháng 04/2021

 • String trong Python

  21/04/2021

  Bất kỳ ký tự nào nằm trong cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép điều là một String (một chuỗi ký tự). Có nhiều phương thức xử lý chuỗi khác nhau. Để kiểm tra độ dài…

 • Datetime trong Python

  20/04/2021

  Để xử lý ngày và giờ trong Python ta sử dụng một thư viên có tên datetime được tích hợp sẵn. Trước hết hãy kiểm tra xem trong thư viện này có gì nào! Kết quả ta…

 • Các phép toán trong Python

  12/04/2021

  Boolean Kiểu dữ liệu boolean đại diện cho một trong hai giá trị: True hoặc False. Việc sử dụng kiểu dữ liệu này sẽ rõ ràng hơn khi chúng ta bắt đầu sử dụng các…

 • Git Tips

  10/04/2021

  Git là một công cụ kiểm soát phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS) phổ biến nhất hiện nay.Git ghi lại các thay đổi đối với tệp hoặc…

 • Hàm, biến, kiểu dữ liệu trong Python

  10/04/2021

  Trong python, có rất nhiều các hàm được tích hợp sẵn. Một số hàm tích hợp sẵn trong python được sử dụng phổ biến nhất như sau: print() , len() , type() , int…

 • Fresh Windows 10/11 Installation

  04/04/2021

  Sau khi cài lại mới windows, công việc đầu tiên bạn cần làm là cài lại các ứng dụng cần thiết cho công việc cũng như học tập. Dưới đây là danh sách những việc…