Hi there! I'm Chanh👦🏻 I'm passionate about learning, building 'cool' stuff🍌 and travelling🍏. Feel free to reach out to me below regarding professional work🍋, or just for a chat!🍊

  Có 2 bài viết trong tháng 11/2021

 • Thay đổi Background cho Windows Terminal

  29/11/2021

  Tất cả các cấu hình shell trong Windows Terminal đều sử dụng nền màu đen theo mặc định. Nếu thích, bạn có thể thay đổi màu nền mặc định, thiết lập để sử dụng…

 • Command Line cơ bản với PowerShell

  27/11/2021

  Rất nhiều người sử dụng Windows chưa bao giờ để mắt tới Command Prompt hay PowerShell trong hệ điều hành Windows. Với sự phát triển mạnh mẽ của hệ điều hành…