Cài đặt môi trường làm việc Python

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ bàn luận về cách cài đặt Python (thiết lập môi trường) để lập trình Python trên hệ điều hành Windows.

Python cho Windows

  • Truy cập vào trang chủ của Python https://python.org để tải về phiên bản mới nhất (ở đây mình sử dụng 3.8.5)
  • Sau khi tiến trình download hoàn tất. Ta tiến hành chạy file python-3.8.5.exe
  • Tick vào ô Add Python 3.8 to PATH

Cài đặt Python, Install Python

  • Chọn Install Now

Cài đặt Python, Install Python

  • Chọn Next và đường dẫn để cài đặt Python

Cài đặt Python, Install Python

  • Nhấn Install và chờ cho tiến trình cài đặt chạy hoàn tất cho đến khi hiển thị cửa sổ Setup was successful là ta đã cài đặt thành công.

Cài đặt Python, Install Python

  • Kiểm tra: mở Command Prompt và chạy lệnh python như vậy môi trường làm việc để chạy các câu lệnh đầu tiền đã sẵn sàng.

Cài đặt Python, Install Python

Đó là phần download và cài đặt Python trên Windows. Còn về các hệ điều hành thuộc Linux và hệ điều hành Mac OS thì tất cả những hệ điều hành đó đều đã được tích hợp sẵn Python. Chỉ cần mở Terminal và gõ python2 để chọn Python 2.x hoặc python3 để chọn Python 3.x

Cài Jupyter Notebook

Khi làm quen với ngôn ngữ Python chắc chắn bạn sẽ gặp công cụ Jupyter, đây là một công cụ quen thuộc đối với cả người mới học và người có kinh nghiệm. Nó là một công cụ tuyệt vời để học và chạy thử với python, xử lý/biến đổi dữ liệu (Data processing/transformations), mô phỏng số học (vẽ biểu đồ),...

  • Đầu tiên hãy kiểm tra máy bạn đã cài python chưa bằng cách mở Command Prompt và chạy lệnh python --version
  • Tiếp theo, bạn chỉ cần chạy lệnh đơn giản sau pip install jupyter và chờ cho quá trình cài đặt Jupyter Notebook hoàn tất.
  • Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể bắt đầu chạy nó bằng câu lệnh jupyter notebook trong Command Prompt. Sau đó, trình duyệt web sẽ mở ra trang web với đường dẫn http://localhost:8888/tree và bạn đã có thể bắt đầu làm việc được với nó.
© 2019-2021 Phan Nhật Chánh