Cloudflare Pages và Netlify

Netlify là lựa chọn đầu tiên của hầu hết các nhà phát triển khi nói đến việc lưu trữ các trang web và ứng dụng web tĩnh. Trang web này cũng sử dụng Netlify, nó rất nhanh và miễn phí. Thời gian gần đây Cloudflare vừa phát hành dịch vụ Cloudflare Page miễn phí, với các tính năng gần tương tự như của Netlify tất cả đều được thiết lập nhằm cạnh tranh với Netlify trong thời gian tới? Bạn có thể xem hướng dẫn cách di chuyển từ Netlify sang Cloudflare Pages. Trong thời gian tới nó sẽ là lựa chọn tiếp theo để lưu trữ các trang web JAMstack?

cloudflare pages and netlify
Cloudflare Pages và Netlify

Hãy xem bảng so sánh của Cloudflare Pages so với Netlify dưới đây:

Details Cloudflare Pages Netlify
Custom Domain Yes (Free) Yes (Free)
SSL (HTTPS) Yes (Free) Yes (Free)
Git-based Workflows Yes Yes
Serverless Functions Yes Yes
DNS Management Yes Yes
Continuous Deployment Yes Yes
Build Preview Yes Yes
HTTP/3 Yes No
QUIC Yes No
Global CDN Yes No
Unlimited Collaborators Yes No
Build Capacity 500 builds/month 300 minutes/month
No. of Sites Unlimited Unlimited
Bandwidth Unlimited 100GB
Team Members Unlimited 1

Cloudflare Pages cung cấp URL mặc định là pages.dev. Nếu bạn không custom domain vào ứng dụng của mình, thì url trong trang Cloudflare Pages của bạn có dạng https://your-github-repo.pages.dev. Trong khi Netlify cung cấp URL mặc định là netlify.app và nó cho phép bạn thay đổi tên miền phụ mặc định.

Nếu bạn thích bài viết này. Hãy cho tôi một số trái tim!
0
trái tim đã nhận được.

Đăng ký nhận bản tin!

Tôi sẽ gửi một email cho bạn khi tôi tạo ra một cái gì đó mới. Tôi sẽ không bao giờ gửi thư rác cho bạn 🙅‍♂️! và bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.