Tạo trang 404 trong Codeigniter

Trang báo lỗi 404 sẽ xuất hiện khi người dùng đi tới các liên kết bị hỏng, đã bị xóa. Vậy làm thế nào để tạo trang error 404 trong Codeigniter mời bạn làm theo các bước dưới đây.

Routes

 • Mở tệp tin routes.php tại đường dẫn application/config/route.php
 • Sửa thành $route['404_override'] = 'Custom404';

Controller

 • Tạo một tệp Custom404.php trong đường dẫn application/controllers/ và thêm đoạn mã dưới đây:
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

class Custom404 extends CI_Controller {

 public function __construct() {

  parent::__construct();

  // load base_url
  $this->load->helper('url');
 }

 public function index(){
 
  $this->output->set_status_header('404'); 
  $this->load->view('error404');
 
 }

}

View

Tạo một tệp error404.php trong đường dẫn application/views/ và thêm nội dung thông báo lỗi 404. Ví dụ:

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <title>404 Page Not Found</title>
  <style>
  body{
   width: 99%;
   height: 100%;
   background-color: mediumturquoise;
   color: white;
   font-family: sans-serif;
  }
  div {
   position: absolute;
   width: 400px;
   height: 300px;
   z-index: 15;
   top: 45%;
   left: 50%;
   margin: -100px 0 0 -200px;
   text-align: center;
  }
  h1,h2{
   text-align: center;
  }
  h1{
   font-size: 60px;
   margin-bottom: 10px;
   border-bottom: 1px solid white;
   padding-bottom: 10px;
  }
  h2{
   margin-bottom: 40px;
  }
  a{
   margin-top:10px;
   text-decoration: none;
   padding: 10px 25px;
   background-color: ghostwhite;
   color: black;
   margin-top: 20px;
  }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div>
   <h1>404</h1>
   <h2>Page not found</h2>
   <a href='<?= base_url(); ?>' >Back to Homepage</a>
  </div>
 </body>
</html>

Kết quả

Hướng dẫn tạo trang báo lỗi 404 trong codeigniter framework
Kết quả của trang báo lỗi 404

Khi bạn truy cập vào một địa chỉ không tồn tại, không có sẵn thì hệ thống sẽ hiển thị trang báo lỗi tương tự như hình trên. Chúc thành công!

Nếu bạn thích bài viết này. Hãy cho tôi một số trái tim!
0
trái tim đã nhận được.

Đăng ký nhận bản tin!

Tôi sẽ gửi một email cho bạn khi tôi tạo ra một cái gì đó mới. Tôi sẽ không bao giờ gửi thư rác cho bạn 🙅‍♂️! và bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.