Thủ thuật Office Word, Excel, Powerpoint

Thủ thuật Word

  • Trong khi làm việc với MS Word nếu chẳn may bị mất điện mà không kịp lưu file word? Không có cả file Recover? Hãy vào My Computer hoặc This PC (windows 10) tìm file với phần mở rộng .asd và mở nó bằng MS Word đây chính là bản nháp bạn đang gõ.

Thủ thuật Powerpoint

  • Lưu file Powerpoint ở định dạng .ppsx khi mở file bạn sẽ được chuyển thẳng đến phần trình chiếu.

Leave a comment

Plain text only. Comment must be over 20 characters.