Thủ thuật Office Word, Excel, Powerpoint

Thủ thuật Word

  • Trong khi làm việc với MS Word nếu chẳn may bị mất điện mà không kịp lưu file word? Không có cả file Recover? Hãy vào My Computer hoặc This PC (windows 10) tìm file với phần mở rộng .asd và mở nó bằng MS Word đây chính là bản nháp bạn đang gõ.
  • Lặp lại tiêu đề của Table trên trang tiếp theo: Khi làm việc với một table rất dài, nó sẽ chạy qua nhiều trang. Để các hàng tiêu đề của table xuất hiện trên mỗi trang tự động chọn dãy lệnh Layout → nhóm lệnh DataRepeat Header Rows.

Thủ thuật Powerpoint

  • Lưu file Powerpoint ở định dạng .ppsx khi mở file bạn sẽ được chuyển thẳng đến phần trình chiếu.