Tác giả

Chào bạn! Tôi tên là Chánh một người đam mê máy tính và thế giới web, tôi hâm mộ Google, Facebook cũng như mọi website mang lại lợi ích và kết nối mọi người.

Tôi bắt đầu trang web này như một nơi để ghi lại tất cả những gì tôi học theo cách dễ tiếp cận và trực quan nhất bởi vì tôi đồng ý với câu nói "Nếu bạn không thể giải thích điều nào đó một cách đơn giản, có nghĩa bạn không hiểu rõ về nó."

Câu nói yêu thích

If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
Don’t just download the latest app, help redesign it. Don’t just play on your phone, program it.

Công nghệ

Dưới đây là một số công nghệ và công cụ mà tôi học tập và thường xuyên sử dụng. Bạn có thể xem thêm tại đây.

JavaScript

TypeScript

React.js

Next.js

Node.js

HTML

CSS

Sass

TailwindCSS

Git

MySQL

Docker

Mốc thời gian

2022

  • Check

    Chuyển từ Gatsby.js sang Next.js

    Tôi đã sử dụng Gatsby.js cho trang web của tôi từ năm 2019 cho đến nay. Gatsby.js thật tuyệt vời nhưng Next.js mới là sự lựa chọn của tôi ở thời điểm hiện tại và tôi bắt đầu chuyển đến vào ngày 10/8/2022.