công cụ và công nghệ yêu thích hiện tại:

  • TypeScript Icon
  • React Icon
  • Tailwind CSS Icon
  • Framer Motion Icon
  • Next.js Icon
  • Visual Studio Code Icon
  • Figma Icon
Sạch sẽ và trực quan
Giữ UI sạch sẽ bằng nét hiện đại mà không ảnh hưởng đến UX.
Định hướng chi tiết
Nhận thức về khả năng truy cập dễ dàng, luôn cải thiện tính nhất quán của UI và UX.
Đẹp & Tối ưu
Clean code là ưu tiên hàng đầu trong khi vẫn giữ nó được tối ưu hóa nhất có thể.

Tôi bắt đầu trang web này như một nơi để ghi lại tất cả những gì tôi học theo cách dễ tiếp cận và trực quan nhất bởi vì tôi đồng ý với câu nói "Nếu bạn không thể giải thích điều nào đó một cách đơn giản, có nghĩa bạn không hiểu rõ về nó"

Câu nói yêu thích

If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
Don’t just download the latest app, help redesign it. Don’t just play on your phone, program it.