Tweets

Tôi rất ít sử dụng twitter, vì vậy đây là nơi để chia sẻ công khai những tweet đã truyền cảm hứng cho tôi, khiến tôi cười, khiến tôi suy nghĩ hay những dòng tweet ghi lại cảm xúc mà tôi muốn ghi nhớ.

Nếu cảm thấy trình duyệt Chrome của bạn chạy chậm, bạn có thể khởi động lại trình duyệt bằng cách gõ vào thanh địa chỉ chrome://restart và nhấn enter.
Nếu cảm thấy trình duyệt Chrome của bạn chạy chậm, bạn có thể khởi động lại trình duyệt bằng cách gõ vào thanh địa chỉ chrome://restart và nhấn enter. https://t.co/5C3GIkOd4t
Một trình soạn thảo lập trình trực quan của Microsoft rất ấn tượng. Ngoài các Blocks, nó cũng hỗ trợ JavaScript và Python
Một trình soạn thảo lập trình trực quan của Microsoft rất ấn tượng. Ngoài các Blocks, nó cũng hỗ trợ JavaScript và Python https://t.co/MWNItcoVpU https://t.co/f5UQ0OIr1k