Bài viết

Cách Ẩn các vị trí AdSense trống khi không có Quảng cáo xuất hiệnCách Ẩn các vị trí AdSense trống khi không có Quảng cáo xuất hiện

14 tháng 03, 2022·
views·likes

Trong quá trình sử dụng Google Adsense cho trang web của bạn. Khi không có nhà quảng cáo nào có sẵn cho một trang cụ thể nào đó, Google AdSense sẽ thay thế các đơn vị quảng cáo trên trang đó bằng một không gian trống. Bạn có thể dễ dàng ẩn các vị trí trống đó với sự trợ giúp của CSS.

read more

Lazy loading mọi thứ với Intersection ObserverLazy loading mọi thứ với Intersection Observer

09 tháng 08, 2021·
views·likes

Lazy loading là kỹ thuật được sử dụng để tải những nội dung đang được hiển thị trong khung nhìn của bạn thay vì tải toàn bộ nội dung trên trang web. Nó được áp dụng khi trang web có quá nhiều hình ảnh hoặc trang web có sử dụng iframe,... nhằm mục đích giúp tăng tốc độ tải trang để giúp cho trải nghiệm của bạn trở nên tốt hơn.

read more