Cách Ẩn các vị trí AdSense trống khi không có Quảng cáo xuất hiện

Cách Ẩn các vị trí AdSense trống khi không có Quảng cáo xuất hiện

Phan Nhật Chánh

Chánh14 tháng 03, 2022

3 min read
·
views
·
likes

Trong quá trình sử dụng Google Adsense cho trang web của bạn. Khi không có nhà quảng cáo nào có sẵn cho một trang cụ thể nào đó, Google AdSense sẽ thay thế các đơn vị quảng cáo trên trang đó bằng một không gian trống. Bạn có thể dễ dàng ẩn các vị trí trống đó với sự trợ giúp của CSS.

Nếu bạn đang sử dụng Google AdSense để kiếm tiền từ trang web của mình, bạn có thể nhận thấy rằng có những trường hợp không có quảng cáo nào hiển thị trên một hoặc nhiều trang.

Điều này có thể xảy ra bởi vì Google AdSense không thể tìm thấy bất kỳ nhà quảng cáo nào có thể sẵn sàng đặt giá thầu trên trang của bạn tại thời điểm đó. Hoặc có thể bạn đã chặn các danh mục nhà quảng cáo cụ thể đặt giá thầu trên trang của mình.

Dưới đây là một trang có đơn vị quảng cáo Google AdSense được đặt đâu đó ở giữa trang.

Ẩn các Vị trí AdSense trống khi không có Quảng cáo

Và đây là cùng một trang với cùng một đơn vị quảng cáo Google AdSense nhưng đơn vị quảng cáo được thay thế bằng một không gian trống vì quảng cáo không có sẵn.

Ẩn các Vị trí AdSense trống khi không có Quảng cáo

Khi bất kỳ đơn vị quảng cáo Google AdSense nào trên trang web của bạn gửi yêu cầu quảng cáo đến máy chủ của Google, máy chủ AdSense sẽ phản hồi bằng một quảng cáo hoặc nó đặt trạng thái của đơn vị quảng cáo thành unfilled có nghĩa là không có quảng cáo nào để phân phát tại thời điểm đó.

Nếu bạn không muốn thấy bất kỳ khoảng trắng nào trên trang web của mình vì không có quảng cáo, bạn có thể dễ dàng ẩn khoảng trống các đơn vị quảng cáo không được phân phát bằng CSS.

Chỉ cần thêm đoạn css dưới đây vào <head> trong HTML của bạn:

<style> ins.adsbygoogle [data-ad-status = "unfilled"] { display: none! Important; } </style>
<style> ins.adsbygoogle [data-ad-status = "unfilled"] { display: none! Important; } </style>

Bây giờ nếu có bất kỳ vùng quảng cáo trống nào trên trang web của bạn, chúng sẽ thu gọn và không được hiển thị. Bạn cũng có thể xem xét việc thay thế đơn vị quảng cáo AdSense không được hiển thị bằng một hình ảnh hoặc một liên kết nội bộ đến một trong các trang của riêng bạn.