Cloudflare Pages và Netlify

Cloudflare Pages và Netlify

Phan Nhật Chánh

Chánh16 tháng 08, 2021

2 min read
·
views
·
likes

Netlify là lựa chọn đầu tiên của hầu hết các nhà phát triển khi nói đến việc lưu trữ các trang web và ứng dụng web tĩnh. Trang web này cũng sử dụng Netlify, nó rất nhanh và miễn phí. Thời gian gần đây Cloudflare vừa phát hành dịch vụ Cloudflare Page miễn phí, với các tính năng gần tương tự như của Netlify tất cả đều được thiết lập nhằm cạnh tranh với Netlify trong thời gian tới? Bạn có thể xem hướng dẫn cách di chuyển từ Netlify sang Cloudflare Pages. Trong thời gian tới nó sẽ là lựa chọn tiếp theo để lưu trữ các trang web JAMstack?

cloudflare pages and netlify

Hãy xem bảng so sánh của Cloudflare Pages so với Netlify dưới đây:

DetailsCloudflare PagesNetlify
Custom DomainYes (Free)Yes (Free)
SSL (HTTPS)Yes (Free)Yes (Free)
Git-based WorkflowsYesYes
Serverless FunctionsYesYes
DNS ManagementYesYes
Continuous DeploymentYesYes
Build PreviewYesYes
HTTP/3YesNo
QUICYesNo
Global CDNYesNo
Unlimited CollaboratorsYesNo
Build Capacity500 builds/month300 minutes/month
No. of SitesUnlimitedUnlimited
BandwidthUnlimited100GB
Team MembersUnlimited1

Cloudflare Pages cung cấp URL mặc định là pages.dev. Nếu bạn không custom domain vào ứng dụng của mình, thì url trong trang Cloudflare Pages của bạn có dạng https://your-github-repo.pages.dev. Trong khi Netlify cung cấp URL mặc định là netlify.app và nó cho phép bạn thay đổi tên miền phụ mặc định.