Hiệu ứng di chuyển đến ID với jQuery

Hiệu ứng di chuyển đến ID với jQuery

Phan Nhật Chánh

Chánh / 15 tháng 07, 2019

1 min read
·
views
·
likes

Đây là một đoạn mã jQuery mà tôi thường sử dụng khi tôi cần cuộn đến ID. Chỉ cần thay đổi giá trị 500 (tốc độ tính bằng mili giây) mà bạn muốn trang cuộn xuống.

$('a[href*="#"]').on('click', function(e) {
 e.preventDefault()
 
 $('html, body').animate(
  {
   scrollTop: $($(this).attr('href')).offset().top,
  },
  500,
  'linear'
 )
})
Bạn cần phảiđể tiếp tục!

Đăng ký nhận thông báo qua Email

Tôi sẽ gửi email cho bạn khi tôi tạo ra một cái gì đó mới và tất nhiên là sẽ không có thư rác! 🙅‍♂️

subscribers· issues