Hướng dẫn cách đóng góp vào một dự án Open Source trên Github

Hướng dẫn cách đóng góp vào một dự án Open Source trên Github

Phan Nhật Chánh

Chánh05 tháng 04, 2022

2 min read
·
views
·
likes

Bằng cách đóng góp vào một dự án nguồn mở, bạn sẽ học được rất nhiều điều. Nó cho phép bạn trở thành một phần của cộng đồng mã nguồn mở Open Source. Ban đầu, có thể bạn sẽ gặp một số khó khăn, nhưng tôi nghĩ bạn chắc chắn sẽ thu được một kết quả xứng đáng.

Trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu cách làm thế nào để tạo được một pull request? Làm thể nào để yêu cầu Merge(hợp nhất) các Branch(nhánh) lại với nhau?

Bắt đầu thôi nào!

Trước hết, bạn nên tìm hiểu những điều cơ bản về Git và Github. Bạn cũng sẽ cần một tài khoản GitHub. Nếu chưa có, bạn có thể tạo nó tại đây.

Bước 1: Tìm một dự án mà bạn muốn đóng góp

Nếu bạn muốn thực hành một chút trước, bạn có thể sử dụng repository này để thực hành. Đây là kho lưu trữ mà tôi đã tạo ra nó cho mục đích này.

Bước 2: Fork một repository.

Thao tác này có nghĩa là bạn sẽ sao chép toàn bộ dự án mà bạn cần đóng góp về Repositories của bạn. Và bạn sẽ có được một liên kết như thê này: https://github.com/<YourUsername>/git-contributions (YourUsername là tên tài khoản mà bạn đã đăng ký Github)

Bước 3: Clone một repository

Ở bước này bạn sẽ phải Clone dự án cần đóng góp về máy. Mở Terminal của bạn và chạy lệnh sau:

git clone https://github.com/<YourUsername>/git-contributions.git
git clone https://github.com/<YourUsername>/git-contributions.git

Máy tính của bạn phải được cài đặt Git trước đó. Nếu chưa cài đặt, bạn có thể download và cài đặt Git tại đây.

Tham khảo

https://markodenic.com/make-your-first-open-source-contribution/