Hiệu ứng di chuyển đến ID với jQuery

Đây là một đoạn mã jQuery mà tôi thường sử dụng khi tôi cần cuộn đến ID. Chỉ cần thay đổi giá trị 500 (tốc độ tính bằng mili giây) mà bạn muốn trang cuộn xuống.

Mã lệnh

jQuery
$('a[href*="#"]').on('click', function(e) {
 e.preventDefault()

 $('html, body').animate(
  {
   scrollTop: $($(this).attr('href')).offset().top,
  },
  500,
  'linear'
 )
})
Nếu bạn thích bài viết này. Hãy cho tôi một số trái tim!
0
trái tim đã nhận được.

Đăng ký nhận bản tin!

Tôi sẽ gửi một email cho bạn khi tôi tạo ra một cái gì đó mới. Tôi sẽ không bao giờ gửi thư rác cho bạn 🙅‍♂️! và bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào.